ciemna.a

14 tekstów – auto­rem jest ciem­na.a.

I gdy mo­je życie legło w gru­zach , ona jed­na przyszła.

jed­na , je­dyna mo­ja przyjaciółka. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 lipca 2010, 00:04

Chłop­cze dlacze­go jes­tem Ci obojętna? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 6 lipca 2010, 11:33

Kochała go tak bar­dzo że pot­ra­fiła wy­baczyć mu je­go błędy.A on to wykorzystał.


* Miłość jed­nak oślepia! 

myśl
zebrała 48 fiszek • 5 lipca 2010, 21:23

nie pod­dam się , będę cze­kać cho­ciaż mnie ole­wasz ja Kocham I tęsknie !
i zacze­kam tu na­wet jeśli miałbyś przejść obojętnie ., Zacze­kam byś mnie zo­baczył! I zatęsknił ,uświado­mił so­bie że na tym świecie jes­tem dla Ciebie . 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 czerwca 2010, 11:50

nie masz pew­ności że Cię kocha., ale pozbądź się strachu zaufaj ser­cu zadzwoń i po­wiedz ., Tęsknie , Kocham ., nic nie tra­cisz a możesz zys­kać chwi­le szczęścia z nim., a prze­cież to te­go tak strasznie prag­niesz . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 czerwca 2010, 21:31

UŚMIE­CHNIJ SIĘ ! 
sor­ry ale dziś nie mam cza­su ., 

myśl
zebrała 96 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:47

Przes­tałam istnieć
Po­woli umiera mo­ja dusza , mo­je ser­ce pękło już dawno.
Usycham z tęskno­ty za Twoim uśmiechem!
I za Twoimi objęciami .
Tak ciepłymi i bezpiecznymi.
Po­woli umieram.
Bo tracę nadzieje że mi wy­baczysz mój błąd 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 czerwca 2010, 18:37

Cza­sem siedzę i myślę że może Ty mnie wca­le nie kochasz , może ty tyl­ko udajesz?. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 10 czerwca 2010, 23:08

Kiedy na Ciebie pat­rze chce mi się wy­mioto­wać, ale i tak bar­dzo Cię kocham . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 czerwca 2010, 19:01

Każde­go dnia mówiłeś jak bar­dzo mnie kochasz
Dziś już na­wet nie pot­ra­fisz na mnie spoj­rzeć
A po­mimo to da­lej sie­dzisz koło mnie i mówisz ze jest ok

*Ok nie znaczy dobrze 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 czerwca 2010, 17:52

ciemna.a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciemna.a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność